Mensen maken altijd de beste keuze die ze op dat moment hebben

Mensen kiezen volgens de informatie waarover zij op dat ogenblik beschikken om te overleven, zich veilig te stellen, plezier te hebben of pijn te vermijden.

Iedereen maakt altijd de beste keuze uit de keuzes die op dat betreffende moment voorhanden zijn.  Hoe irrationeel of hoe onverstandig deze keuze ook lijkt te zijn voor een buitenstaander. Iedere keuze beantwoordt aan een diepere onderliggende behoefte, die maakte dat op dat moment de betreffende keuze daadwerkelijk de beste optie was.

Wat betekent dit voor jouw communicatie?

Zeg niet dat je spijt van hebt van een keuze.
Je maakte immers de keuze die op dat moment het beste leek.