Novalife. Een bijzondere NLP opleiding.

E een NLP- opleiding van Novalife is nét even anders dan de meeste NLP-opleidingen, omdat je als deelnemer een veel actievere rol inneemt binnen het leertraject. Uiteraard begint elk leerproces met het overdragen van onze kennis. Wat bijzonder is bij Novalife is dat je extra aandacht besteedt aan het concreet oefenen en beleven van NLP in de praktijk. Zodat je de theorie vanuit je hoofd óók in de rest van je lichaam integreert. Door deze pragmatische benadering ervaar je heel duidelijk hoe krachtig en effectief NLP kan worden toegepast om jouw leven positief vorm te geven. En doordat je deze groeiprocessen samen doormaakt, ontstaat een hele fijne en bijzondere groepsdynamiek. Al na het eerste blok voel je de warme en betrokken sfeer, waarin iedereen elkaar ondersteunt en stimuleert in zijn of haar persoonlijke ontwikkelproces.

In de laatste jaren is een hechte en waardevolle community ontstaan rondom de Novalife organisatie, van deelnemers, oud-deelnemers, begeleiders en ondersteuners. Wat deze bijzondere groep mensen kenmerkt is de positieve en hartelijke omgang met elkaar en de bereidheid om elkaar te helpen. Ook wanneer de opleidingen zijn afgerond. Naast de intensieve persoonlijke ontwikkeling en het krachtige arsenaal aan NLP-technieken is dit netwerk voor veel deelnemers wellicht nog wel één van de meest waardevolle resultaten van een Novalife NLP opleiding.

Het verhaal van Novalife

Een korte geschiedenis over het ontstaan van onze organisatie.

‘Novalife. Telkens herboren in een nieuwe vorm.. Een nieuw leven.’

Het Novalife instituut voor NLP opleidingen is in 2012 opgericht door Kees en Christine Trimpe. Als echtpaar hebben ze samen de opleiding doorlopen bij NLP-instituut Heart Systems van Paul Liekens. Na vele jaren nauw betrokken te zijn geweest bij deze NLP instelling groeide steeds meer het verlangen om zelf een opleiding vorm te gaan geven. Om die reden hebben ze in 2009 de trainersopleiding gevolgd bij Robert Dilts in Californië, Santa Cruz, de bakermat van NLP, waar ze de fijne kneepjes volledig in de vingers hebben gekregen.

In 2010 besloot Paul Liekens om te stoppen met Heart Systems en is met zijn support in september 2012 Novalife gestart. Voortbouwend op het bestaande netwerk, maar wel vanuit een frisse start en met een eigen identiteit, begon de Novalife opleiding met een kleine groep deelnemers. Elke opleiding kreeg de invulling van het lesmateriaal steeds meer een eigen karakter, die aansluit op de didactische visie van Kees en Christine.

Al vrij snel sloeg echter het noodlot toe. Bij Kees werd een terminale vorm van kanker geconstateerd en na een intensief ziekteproces van een kleine twee jaar, waarbij Kees tot op het laatste moment zijn kennis bleef delen voor de groepen, overleed hij op 21 augustus 2014. Ondanks dit grote verlies is Novalife doorgegaan en een groep betrokken en ervaren begeleiders die Novalife een warm hart toedragen.

Op dit moment bevindt Novalife zich in een nieuwe fase van groei. De community is levendiger dan ooit en het aantal deelnemers stijgt met elke nieuwe opleiding. Er liggen vele nieuwe plannen voor de toekomst, waaronder de lancering van een nieuwe opleiding: de dreamboarders training. En verder werken we aan verschillende nieuwe publicaties waarin we het gedachtegoed van NLP steeds verder verfijnen en toegankelijk maken voor een groter publiek. We geven inmiddels ook workshops waar je laagdrempelig kennis kunt maken met NLP.

Kees Trimpe
Oprichter Novalife
9 mei 1950 – 21 augustus 2014

De 6 beloften van Novalife

Als organisatie staan wij voor:

Persoonlijke groei is een garantie

Omdat je elke oefening zelf ondergaat, krijg je de kans om jouw eigen uitdagingen aan te gaan en op te lossen. Je leert dus niet alleen nieuwe technieken, maar ervaart ook zelf hoe NLP jouw persoonlijke groei en die van anderen in gang zet.

Je krijgt veel individuele aandacht en begeleiding

Communicatie wordt meestal gezien als ‘het goed kunnen praten met andere mensen’. Wij zien het wat breder. De begeleiders van het Novalife team zijn betrokken bij jouw ontwikkelproces, motiveren en stimuleren waar nodig. Zij hebben allemaal de NLP Master Practitioner opleiding gevolgd en hebben daarnaast ook vanuit de eigen expertise, kennis en ervaring oog voor jou.

Wij leren je het volledige spectrum aan NLP-technieken

Het leven draait om mensen, communicatie dus. Verbaal, non-verbaal. Bewust, onbewust. Je leert jezelf aan de hand van de NLP technieken beter kennen, leert over hoe anderen in elkaar zitten en dat heeft weer een positief effect op je communicatie met anderen. Deze wordt steeds soepeler en makkelijker.

Je maakt deel uit van een betrokken community

Inmiddels hebben al veel mensen NLP gevolgd en het als bijzonder nuttig en effectief ervaren. Niet alleen in het zichzelf beter leren kennen, de communicatie die soepeler loopt, maar ook in doelen stellen en bereiken. Je vormt oefengroepen, waar je mee samen komt tussen de blokken door, om te groeien in het toepassen van NLP. Je spreekt elkaars taal en bent bij elkaar betrokken.

Elke dag bij Novalife is rijkelijk gevuld met activiteiten

Iedere dag van ieder NLP blok bevat diverse activiteiten. Het leren, het oefenen, het luisteren en kijken. De lunch en lekker wandelen in de natuur. ‘s Avonds een film of een speciale activiteit en afsluiten in de bar, napraten over de dag.

Rechtvaardige toetsing voor je certificatie

Vanuit een intensief contact met je begeleiders word je expertiseniveau eerlijk en kritisch beoordeeld. Wanneer je de materie daadwerkelijk in de vingers hebt en NLP ervaren en toegepast hebt, ontvang je een Novalife certificaat.

Mentoren van de begeleiders

Katia Vandenbosch

Coach en trainer

Al van jongs af aan is Katia geïntrigeerd door mensen. Waarom ze doen wat ze doen. Ze heeft jarenlange ervaring in het onderwijs door te werken met jongeren met moeilijk gedrag. Daar ontwikkelde ze de vaardigheid om vanuit mogelijkheden te denken.

Bij Novalife zet zij haar talent in als begeleider en mentor. Haar talent van doorvragen, trechteren, tot waar de essentie ligt.

Zij coacht/traint pleasers, aanpassers om meer van zichzelf te laten zien, door te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen, en keuzes te maken waar ze blij van worden.

Haar hartsmissie is mensen terug in contact brengen met hun “eigen waarden”.

Ine Schmitz

 Coach & Trainer zorg