Inspireer, verdiep & ontwikkel jezelf

NLP is zo waardevol voor je persoonlijke groei

Schrijf je nu in voor het nieuwe seizoen
LET OP: Vroegboekkorting Practitioner Opleiding P13: tot 1 November!

Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren?

N LP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is ontstaan als een model voor communicatie en het veranderen van de innerlijke ervaringDe term staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop reageren. Neuro verwijst naar de interactie tussen de zintuiglijke waarnemingen (zintuigen) en ons neurale systeem (centrale zenuwstelsel en de mind). Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatie systemen die wij gebruiken om onze denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) betekenis te geven. Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.

We nemen allemaal dezelfde buitenwereld waar via onze zintuigen. Via een intern proces worden deze zintuiglijke waarnemingen omgezet in communicatie en gedrag. We filteren alle informatie die we ontvangen door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Op basis van onze waarneming en de filtering van de informatie, vormen we dagelijks vanuit terugkerende gedachtepatronen ons gedrag. Onze gedachtepatronen zijn opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog, geur en smaak. Onze gedachten en stemming sturen ons gedrag, of dit nu wel of niet op feitelijke waarneming berust of vanuit onze terugkerende patronen.

N LP geeft inzicht in hoe ervaringen ontstaan en hoe je kunt leren uit deze ervaringen voor de toekomst. Hierbij is iedere ervaring een subjectieve belevenis van een gebeurtenis. De persoonlijke beleving van het leven of een gebeurtenis wordt gecreëerd door ideeën en overtuigingen, waardoor we onze ervaringen creëren. Die ervaringen leiden dan weer naar andere ervaringen en hierdoor opgebouwde overtuigingen, denkpatronen en verwachtingen. Hierdoor heeft iedereen zijn unieke model van de wereld, waarop hij of zij het leven, de wereld en gebeurtenissen ervaart.

Veel dingen die we doen en denken worden na verloop van tijd een “gewoonte” en doen we onbewust. Met NLP leer je hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. NLP technieken helpen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop je dingen doet. Inzicht in die onbewuste patronen is vaak al voldoende om verandering op gang te brengen. Daarnaast word je je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag, zodat je waar nodig blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag kunt maken en tot betere resultaten kunt komen.

De vooronderstellingen

N LP-vooronderstellingen zijn de overtuigingen, denkpatronen waarop NLP gebaseerd is, en die als nuttig ervaren werden. Ze zijn voornamelijk geformuleerd door dr. Milton Erickson en Gregory Bateson. Het zijn geen wetten, maar uitgangspunten (aannames of axioma’s). De vooronderstellingen ondersteunen op een nuttige wijze de intra-persoonlijke en inter-persoonlijke communicatie en bewustzijnsontwikkeling. Zij geven richting aan het NLP-denken, -handelen en begrijpen.

Toepassingen van NLP

Coaching

Voor professionele coaches is NLP bijzonder waardevol, omdat je leert hoe je eenvoudig een gevoel van verbinding kunt opwekken, de essentie van een vraagstuk kunt achterhalen en deze ook effectief op kan lossen met concrete technieken.

Sales

Ervaar hoe je door NLP veel beter zult worden in het verkopen van jouw product of dienst. Je leert namelijk om effectiever te communiceren, en je te verbinden vanuit je diepste overtuiging en jouw innerlijke kracht.

Management

Manage mensen vanuit een gevoel van verbinding. Met NLP ontwikkel je zelfvertrouwen en straal je al snel natuurlijk leiderschap uit, omdat je prettig communiceert en doelen helder visualiseert en bereikt.

Ondernemen

Als ondernemer is NLP van grote waarde voor je zakelijke succes, vooral omdat je jouw onderbewuste effectief gebruikt om problemen op te lossen, nieuwe oplossingen te bedenken en doelen sneller te realiseren.

Relaties

Evenwichtige relaties, zowel met je naasten als met jezelf, zijn onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van jouw communicatie. NLP biedt een breed spectrum aan gereedschappen die je helpen om effectiever, liefdevoller en vanuit verbinding te communiceren.

Zelfverwerkelijking

Novalife daagt jou uit om je hogere doel te benoemen en te doorleven. In de opleiding zul je veel aspecten van je huidige gedrag, je doelen en je angsten spiegelen aan je hogere zelf. Hierdoor maak je een indrukwekkend innerlijk groeiproces door.

NLP is ontstaan uit de simpele vraag:
Wat maakt iemand succesvol?

N LP werd in de jaren zeventig ontwikkeld door twee Amerikaanse wetenschappers, te weten Richard Bandler (Gestalt Therapeut en computerspecialist) en John Grinder (professor Linguistiek). Zij bestudeerden een aantal zeer succesvolle mensen en maakten een analyse van hun bevindingen.De resultaten van hun onderzoek ontstonden uit nauwkeurige observaties en diepgaande interviews van deze mensen die ieder op zijn terrein succesvol was in hun leven. Samengevat kun je stellen dat NLP een model is dat je helpt je denken, voelen en handelen te verbeteren, te verdiepen en te integreren. Daardoor kom je tot een uitstekende communicatie met je leven, de beste basis om succesvol te zijn.

De grondleggers van NLP

John Grinder

John Thomas Grinder (Detroit (Michigan), 10 januari 1940) is een Amerikaanse anglist, linguïst en onderzoeker die samen met Richard Bandler het neurolinguïstisch programmeren (NLP) ontwikkelde.

Grinder studeerde aan het begin van de jaren 60 anglistiek aan de Universiteit van Californië, Santa Cruz (UCSC). Daar, maar ook later in zijn academische carrière, werkte hij aan Noam Chomsky‘s transformationele grammatica, met als specialisme ‘zinsopbouw‘.

Daarna ging hij in militaire dienst waar hij diende als kapitein bij de Special Forces van het Amerikaanse leger in Europa gedurende de Koude Oorlog. Aan het eind van de jaren zestig keerde Grinder terug naar school om linguïstiek te studeren en in 1972 promoveerde hij aan de Universiteit van Californië, San Diego op het proefschrift On Deletion Phenomena in English.

Aan het begin van de jaren zeventig werkte Grinder in het laboratorium van George A. Miller aan de Rockefeller Universiteit in New York City,[1] toen hij werd benoemd tot assistent-professor in de linguïstiek aan de UCSC. In 1972 werd hij daar benaderd door de psychologie-student Richard Bandler, die bezig was met de leiding van een studiegroep gestalttherapie, om eraan deel te nemen als supervisor. Bandler had veel tijd gestoken in het uitschrijven van opnames van Fritz Perls, een van de stichters van de gestalttherapie. En passant had hij gestalttherapie geleerd. Zo begonnen ze samen in eerste instantie vooral de non-verbale communicatie te onderzoeken.

Na Fritz Perls volgde de gezinstherapeut Virginia Satir, en later de hypnosewetenschapper in de psychologie Milton H. Erickson. Grinder en Bandler modelleerden de verschillende cognitieve gedragspatronen van deze therapeuten en publiceerden dit in The Structure of Magic Volumes I & II (1975, 1976), Patterns of the Hypnotic Techniques van Milton H. Erickson, Volumes I & II (1975, 1977) en Changing With Families (1976). Dit werk vormde de basis van de methodologie die de oprichting betekende van NLP.

John Grinder en Richard Bandler zijn zich, nadat hun wegen zich scheidden, allebei op hun eigen wijze verder gaan ontwikkelen. Novalife is geïnspireerd door trainers, die doorgegaan zijn in het voetspoor van John Grinder en Robert Dilts van NLPU in Santa Cruz

Richard Bandler

Bandler groeide op in Sunnyvale, Californië, in wat nu Silicon Valley is. Hij begon zijn studie met wiskunde behaalde uiteindelijk zijn bachelorsgraad filosofie en psychologie (1973) aan de Universiteit van Californië, Santa Cruz (UCSC) en zijn master (1975) in psychologie aan het Lone Mountain College in San Francisco.

In 1972 werd hij uitgenodigd door Bob Spitzer, eigenaar van Science and Behavior Books, mee te helpen het boek The Gestalt Approach van de grondlegger van de gestalttherapie, Fritz Perls, te bewerken. Ook woonde hij trainingen bij van Virginia Satir, een befaamde gezinstherapeute. Hierbij leerde hij de professor in de linguïstiek John Grinder kennen, die hem begeleidde bij het geven van workshops gestalttherapie aan de UCSC.

Bandler en Grinder kozen mensen uit als model die in hun vakgebied een voorbeeld waren, om uit te vinden wat zij anders deden dan anderen. Deze methode noemde hij modelleren. Tot de gemodelleerde personen behoorden Fritz Perls (Hij was een paar jaar ervoor overleden en daardoor gebeurde dat onder andere op basis van filmmateriaal), Virginia Satir (een befaamde gezinstherapeut bij wie hij trainingen volgde), Gregory Bateson (een bekende antropoloog), Milton H. Erickson (hypnotherapeut en psychiater), Moshe Feldenkrais (fysicus en neurofysioloog) en Linus Pauling (scheikundige). Later modelleerde hij op reizen naar India, Afrika en Mexico ook yogi‘s en sjamanen en ontwikkelde verdere ontwikkelingsmodellen zoals Design Human Engineering, Shamanistic Engineering en Neuro Hypnotic Repatterning.

Aan het eind van de tachtiger jaren kwam er een abrupt einde aan de samenwerking met Grinder – terwijl ze tot dan samen lesgaven, trainden en samen boeken schreven. In juli van 1996 maakte Bandler de rechtsgang tegen Grinder en nog eens in januari 1997 en een groot aantal andere prominente leden van de NLP-gemeenschap, inclusief Carmen Bostic-St. Clair en Steve en Connirae Andreas. Bandler claimde overtreding van het handelsmerk en intellectueel eigendom van NLP en contractbreuk door Grinder

Daar bovenop claimde hij met terugwerkende kracht het alleenrecht op het eigendom van NLP tegen nog eens 200 anderen. Tegen het eind van 2000 kwam er weer toenadering tussen Bandler en Grinder en bereikten de beide partijen een overeenkomst waarin zij stelden dat zij beide samen de oprichters waren van NLP.[4]