fbpx

Oefenen, toepassen, doen! #12

NLP concept – Model van de Wereld

Gisterenavond werd door de Minister-President in Nederland een toespraak op televisie gehouden met de aankondiging van een lock-down als maatregel voor de Corona-pandemie waar we ons in bevinden. Je hoorde tegelijk buiten ook mensen die met fluitjes en potten en pannen veel geluid maakten als protest tegen de aangekondigde maatregelen.

Een mooi voorbeeld van verschillen in modellen van de wereld!

De theorie:

Iemands model van de wereld is een verzameling van ervaringen, indrukken, conclusies, overtuigingen en gevoelens die door een unieke persoonlijke geschiedenis wordt opgebouwd. Jouw model van de wereld is anders dan die van mij. Ieder van ons interpreteert de wereld om zich heen gebaseerd op ervaringen en lessen uit het verleden. Onze filters zorgen ervoor dat wat we zien, horen en voelen aansluit bij wat wij reeds over de wereld geloven.

Hoe bijzonder is het dat er meer dan 7 miljard verschillende werkelijkheden bestaan in het menselijk bestaan?

Je begrijpt ondertussen hoe problematisch dit kan zijn in de communicatie, in samenwerken en samenleven.

De praktijk:

Vandaar dat respect hebben voor elkaars model van de wereld zo belangrijk is binnen NLP. Zonder deze grondhouding is de rest van NLP moeilijk toepasbaar. Hoe meer iemand vasthoudt aan zijn eigen model van de wereld, hoe minder begrip voor de ander en hoe meer hij zichzelf onbegrepen voelt.

Wil je de communicatie met een ander verbeteren dan is de eerste stap begrip zien te vinden voor de model van de wereld van de ander. Vanuit nieuwsgierigheid onderzoeken hoe de model van de wereld van de ander eruit ziet en in elkaar steekt. Dan kan je pas echte stappen zetten om effectief met de ander te communiceren en daar vanuit beter samen te werken en samen te leven.

De toepassing:

Net zoals ieder’s model van de wereld uniek is, zo gaan wij er allemaal ook net weer anders mee om. Hoe ga jij om met verschillen in modellen van de wereld? Dat is gelijk ook het verrijkende hiervan – we kunnen zo veel van elkaar leren!

Ik nodig jou uit om met de groep te delen hoe jij omgaat met het concept van modellen van de wereld. Wat werkt voor jou? Waar loop je tegenaan? Wat zou je nog willen leren? Laat hieronder een bericht achter zodat we van jouw model van de wereld wat kunnen leren!

Terug naar de NLP refresh hoofdpagina