fbpx

Oefenen, toepassen, doen! #27

Index Computations

Index Computations beschrijven de meest algemene driedeling van elke subjectieve ervaring. De drie opties zijn:

 • Interne processen IP (denken); onze denkprocessen, interne dialoog, aannames, vergelijkingen, ideeën en gedachten.
 • Interne staat IS (voelen); onze stemming, gemoedstoestand en de emotionele betekenis die wij geven aan onze ervaringen.
 • Extern gedrag EG (doen); ons (non) verbale gedrag uitgedrukt in taal en handelingen – praten, gebaren maken, kijken, luisteren.

Voorkeur

Zoals vaker hebben we ook hierin een bepaalde voorkeur. Het voordeel van het hebben van een voorkeur is dat deze vaardigheid gezien kan worden als een waardevolle hulpbron in ons leven. Het nadeel van het hebben van een voorkeur ontstaat wanneer onze voorkeur de onze enige keuzemogelijkheid is en de enige manier is waarop we kunnen functioneren.

Balans

Wanneer deze drie gebieden in balans zijn kan je evenwichtig in je leven staan. Je hebt contact met alle drie de gebieden in je ervaringen. Dit verhoogt je flexibiliteit en je keuzemogelijkheden.

Het kan voorkomen dat een disbalans ontstaat, waarbij er een naar verhouding grotere aandacht gaat naar een van de drie gebieden ten koste van de andere twee.

Voorbeelden van disbalans:

 • vastlopen in gedachten (piekeren, twijfelen) wanneer je overmatig via je interne processen ervaart waardoor je niet tot beslissingen kunt komen of uiteindelijk daadwerkelijk iets gaat doen.
 • zonder nadenken (impulsief handelen) op het moment dat extern gedrag de overhand heeft in je voorkeuren.
 • grip verliezen op het moment dat je interne staat de overhand krijgt waardoor je vastloopt in je emoties.

Communicatie

In communicatie met anderen is het juist inschatten van de heersende index computation belangrijk om verbinding en rapport te creëren. Door aan te sluiten bij de geuite index computation voelt de ander zich gehord, gezien en begrepen. Vanuit het idee van pacing en leading kan je daarvanuit eventueel kiezen om ook de andere index computations een plek te geven in het gesprek.

Beweging

De index computations zijn een krachtig middel om in beweging te komen. Als jij of iemand anders vastzit in een van de drie gebieden dan kan je via vragen te stellen iemand/jezelf helpen de ontbrekende index computation(s) meer aandacht te geven:

 • IP: Waar denk je aan? Wat speelt er in je hoofd?
 • IS: Wat voel je? Wat gebeurt er in je lichaam?
 • EG: Hoe gedraag je je? Laat eens zien wat je doet?

Oefening

 1. Neem een situatie waar je moeite mee hebt of het gevoel hebt om vast te zitten.
 2. Kies een plek in de ruimte en leg in het midden de situatie waar je mee werkt.
 3. Leg de index computations eromheen.
 4. Start in het midden en ervaar wat er speelt. Bepaal welke index computation het meest actief is.
 5. Zet daar een stap naartoe en ervaar welke informatie je hier verkrijgt.
 6. Stap vervolgens door naar de andere index computations en ervaar welke informatie je hier verkrijgt.
 7. Maak daarna het rondje langs de index computations nogmaals.
 8. Stap vervolgens weer in de originele situatie. Hoe is het nu? Wat is nu anders? Welke stap volgt eruit?

Toepassing

Breng de index computations de komende weken weer in je aandacht en kijk of je het kan inzetten. Wellicht in de communicatie met anderen of om jezelf te helpen met iets waar je in vastzit. 

Veel plezier ermee!

Terug naar de NLP refresh hoofdpagina