fbpx

Oefenen, toepassen, doen! #29

Het NLP communicatiemodel 

Mensen reageren op hun kaart (versie) van de realiteit, niet op de realiteit zelf. 

We nemen de buitenwereld waar via onze zintuigen (VAKOG). Via een intern proces worden de zintuiglijke waarnemingen omgezet in externe gedragingen. Dit proces (van waarneming tot gedrag) wordt weergegeven in het NLP communicatiemodel. 

Filters 

In ons dagelijks leven komen er continu informatieprikkels op ons af, tot wel 4 miljoen prikkels per seconde! De psycholoog George Miller toonde ooit aan dat we daarvan slechts vijf tot negen prikkels bewust kunnen verwerken. Vijf of minder bij stress en 9 in ontspanning. Om niet overweldigd te raken filteren we de rest weg. Dit doet onze onderbewuste voor ons. Zo wordt er informatie weggelaten, vervormd en gegeneraliseerd. 

Ook gaat er nog eens een persoonlijk sausje van onze eigen taal, herinneringen, ervaringen, beslissingen, waarden, normen en overtuigingen overheen.  

Interne voorstelling 

Dit verwerkingsproces leidt tot een intern en persoonlijk ‘plaatje’ van de werkelijkheid, een interne voorstelling. Deze helpt ons de wereld om ons heen begrijpelijk en overzichtelijk te maken en houden. Dat plaatje is dus niet de absolute waarheid, maar onze persoonlijke waarheid! We kunnen als mens helaas nooit de echte waarheid kennen, daar is ons brein en ons zenuwstelsel niet voor ontworpen. 

Innerlijke stemming 

Onze lichaam en geest zijn een eenheid. Jouw fysiologie (onder andere je lichaamshouding en gaande biochemische processen) bepaalt gedeeltelijk hoe jij je fysiek voelt. De interne voorstelling die je hebt gemaakt roept daarnaast een bepaalde emotionele tonaliteit op. Deze twee elementen hebben een belangrijke wisselwerking met elkaar. Hieruit ontstaat de ervaren innerlijke stemming (gevoel en emotie). 

Gedrag 

De ontstane stemming stuurt uiteindelijk het gedrag. Ons gedrag bepaalt vervolgens het resultaat. 

NLP communicatiemodel in actie 

Ieder persoon heeft een uniek model van de wereld. Daardoor zijn ieders filters ook uniek. Dat zorgt ervoor dat iedereen eenzelfde gebeurtenis anders ervaart. Als twee personen met elkaar in gesprek zijn dan vinden er eigenlijk twee verschillende gesprekken plaats. Een in de hoofd van persoon A en de ander in de hoofd van persoon B. 

Beide personen maken een interne voorstelling van het gesprek, maar deze interne voorstelling zal niet hetzelfde zijn. De ene interne voorstelling roept stemming A op en de andere stemming B. Daarnaast komt er nog meer ruis op de lijn omdat de fysiologie (hoe iemand zich lichamelijk voelt) bij persoon A en B ook zal verschillen, wat ook de stemming bij beiden verder zal beïnvloeden. 

Op basis van ieders innerlijke stemming zullen persoon A en B gedrag vertonen in hun verdere interactie. Doordat er door het hele proces heen steeds meer verstoringen optreden is de kans op miscommunicatie groot. 

Verbeteren van communicatie 

Kennis van deze dynamiek zal de communicatie helpen verbeteren. Allereerst door te erkennen dat dit proces plaatsvindt erken je ook dat het geen kwade wil is als jullie elkaar niet begrijpen – het is gewoon hoe wij als mensen in elkaar zitten. 

Vervolgens zou je op de verschillende niveaus kunnen inspelen:  

  • Je kan bijvoorbeeld zorgen dat jij of de ander zich lichamelijk beter voelt in de interactie (een glaasje water drinken, even gaan zitten), waardoor de stemming vanuit de fysiologie verbetert.
  • Je kan bij de ander checken wat die begrepen heeft om zoiets te leren over de interne voorstelling van de interactie bij de ander.
  • Je kan jouw eigen versie van het verhaal toelichten waardoor de verschillen in interne voorstelling ook naar boven komen.
  • Je kan ook wat meer over jouw model van de wereld delen of vragen naar die van je gesprekspartner. Zo leren jullie van elkaar vanuit welke context jullie het gesprek voeren.

Door meer te leren over elkaars model van de wereld en datgene wat er zich binnenin de ander afspeelt ontstaat meer begrip voor elkaar. Ook verhoog je daardoor de kans om beter bij de ander aan te sluiten. Zodra de ander zich gezien en gehoord voelt zal er vertrouwen ontstaan waardoor er op een veel dieper niveau communicatie kan plaatsvinden met een hogere kans op een gewenst resultaat.  

Een mens kan nooit het model van de wereld van een ander helemaal bevatten, begrijpen of beleven. Enkel zo goed mogelijk! 

Toepassen 

Nu je je weer bewust bent van de innerlijke dynamiek die bij jezelf en de ander afspeelt, neem het communicatiemodel de komende tijd in je bewustzijn mee. Laat het als een filter werken voor je in de interacties die je ervaart. Waarschijnlijk zul je met meer mildheid en begrip naar jezelf en de ander toe reageren. 

Veel plezier ermee!

Terug naar de NLP refresh hoofdpagina