fbpx

Na de lunch gingen we door met het onderwerp “Logische niveaus”. De logische niveaus zijn tot stand gekomen door een combinatie of samenkomst van gedragswetenschappen en logica en zijn gebaseerd op een model van antropoloog Gregory Bateson. De mens wordt hierin beschouwd als een collectie van systemen. Op biologisch gebied en op het niveau van het bewuste/onderbewuste.

Het biologische gedeelte laten we in deze opleiding buiten beschouwing, we richten ons op het (onder)bewuste element. In het systeem van ons brein hebben we logische niveaus. Volgens dit model, vormgegeven als piramide, zijn de niveaus van onder naar boven de volgende:

1. Omgeving

2. Gedrag

3. Capaciteiten/vaardigheden

4. Overtuigingen/waarden

5. Identiteit

6. Missie

In deze piramide regelt en organiseert een bovenliggend niveau het niveau eronder. Als er iets verandert in een bovenliggend niveau, dan zal het onderliggende niveau ook veranderen. Andersom, dus als in het onderliggende niveau iets verandert, dan kan er iets in het bovenliggende niveau veranderen, maar dat hoeft niet.

Ad 1: Omgeving: De stoel waarop we zitten, de temperatuur in de zaal, de wind die waait. Het gaat op dit niveau voornamelijk om biologische factoren.

Ad 2: Gedrag: Gedragingen die wij laten zien. Let op: gedrag van een ander valt in je eigen piramide onder “omgeving”

Ad 3: Capaciteiten/vaardigheden: Deze sturen gedrag aan.

Ad 4: Overtuigingen/waarden: Deze geven richting aan wat je doet. Als je er bijvoorbeeld van overtuigd bent dat je iets niet kunt, dan gaat het ook niet lukken. Overtuigingen kunnen ook betrekking hebben op je identiteit: “Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.” Hierbij heeft een lager niveau dus invloed op een hoger niveau.

Ad 5: Identiteit: Op dit niveau gaat het over wie je bent. Of wie je denkt te zijn. Een onderdeel hiervan zijn ook de rollen in je leven. En dat worden er in de loop van je leven steeds meer. Je bent kind. Maar later ook vader of moeder. Je hebt de echte versie van je identiteit en de versie die je bent geworden. En tussen die twee kan een groot verschil liggen.

Ad 6: Missie: Dit is een krachtige. De vraag die je je hierbij stelt is: “Waarom of waarvoor leef je? Wat is je rol in het leven?” Dat kan bewust zijn, maar ook onbewust.

Lees deel 26

Deel 24 gemist? Lees deze hier verder!